I's/tale♝

推開門 我講個故仔你聽
小木偶艾嘅遊歷旅程
段段歷歷點點滴滴 你搵到自己嗎

I's/tale♝
以聲音劇場演釋童話故事
探索世間各種秘密
艾的故事 也是 我的故事

準備好你對耳仔 合埋雙眼
行入完全屬於我同你
獨一無二嘅聲音世界

艾 一隻收藏咗好多故仔嘅人偶
每次佢都會講一個故事 而呢啲故仔加埋 就係一個童話世界
I係艾,亦係「我」 呢啲故事係艾嘅故事 都係「我」嘅故事
艾可以係「我」 可以係任何人嘅「我」 都可以係艾
I's 若I係「我」嘅代名詞 文法出錯
若I係名詞 文法正確
人類嘅道德同價值只適用於人類本身 而艾嘅概念以及艾嘅本身
可以接納人類嘅正確同不正確 亦可以接納正確性以外嘅事物
省略符號就係「Is tale」 到最後 一切 只係一個童話


 

資料來源:Brian Ko

活動推介
( 0 )
2023.11.11
主辦
劇場音樂
2023.9.23 - 29
主辦
劇場音樂
2023.7.13 - 30
主辦
視覺藝術
2023.5.13 - 19
主辦
劇場音樂
2023.3.11 - 18
主辦
劇場音樂
2022.12.31 - 1.6
主辦
劇場
2022.9.10 - 17
主辦
劇場
2022.8.6 - 12
主辦
劇場
2022.4.30 - 5.6
主辦
劇場